در حال نمایش 7 نتیجه

رول رسید مشتری خودپرداز ATM هانسول

۱۸۰,۰۰۰ تومان

رول رسید مشتری خودپرداز NCR هانسول چاپ مشکی داری سایز عرض 79MM و طول 240 متر وبرند هانسول کره  می باشد مغزی آن 25 میلی متر و مناسب انواع ATM های هیوسانگ - بنکیت - GRG می باشد.

 

رول رسید مشتری خودپرداز NCR هانسول

۱۸۰,۰۰۰ تومان

رول رسید مشتری خودپرداز NCR هانسول چاپ مشکی داری سایز عرض 79MM و طول 240 متر وبرند هانسول کره  می باشد مغزی آن 18 میلی متر و مناسب انواع ATM هایNCR می باشد.

 

رول رسید مشتری خودپرداز کینگ تلر kingteler هانسول

۱۸۵,۰۰۰ تومان

رول رسید مشتری خودپرداز کینگ تلر kingteler هانسول چاپ مشکی داری سایز عرض 76MM و طول 240 متر وبرند هانسول کره  می باشد مغزی آن 25 میلی متر و مناسب انواع ATM های کینگ تلر kingteler می باشد.

 

کاغذ پرینتر حرارتی مدل هانسول چاپ آبی

تماس بگیرید
کاغذ پرینتر حرارتی مدل هانسول چاپ آبی داری سایز عرض 8cm و طول 40 متر وبرند هانسول کره  می باشد گرماژ آن 50 گرم و مناسب انواع فیش پرینتر های حرارتی همچون بیکسولون دلتا میوا اسکار سی تی زن و.... .  

کاغذ پرینتر حرارتی مدل هانسول چاپ مشکی

تماس بگیرید
کاغذ پرینتر حرارتی مدل هانسول چاپ مشکی داری سایز عرض 8cm و طول 40 متر وبرند هانسول کره  می باشد گرماژ آن 50 گرم و مناسب انواع فیش پرینتر های حرارتی همچون بیکسولون دلتا میوا اسکار سی تی زن و.... .  

کاغذ پرینتر حرارتی مدل هانسول رنگی چاپ مشکی

تماس بگیرید
کاغذ پرینتر حرارتی مدل هانسول رنگی چاپ مشکی داری سایز عرض 8cm و طول 40 متر وبرند هانسول کره  می باشد گرماژ آن 50 گرم و مناسب انواع فیش پرینتر های حرارتی همچون بیکسولون دلتا میوا اسکار سی تی زن و.... .  

کاغذ موبایل پرینتر مدل حرارتی چاپ مشکی

تماس بگیرید
کاغذ موبایل پرینتر مدل هانسول چاپ مشکی داری سایز عرض 8cm و طول 18 متر وبرند هانسول کره  می باشد گرماژ آن 50 گرم و مناسب انواع موبایل پرینتر های حرارتی همچون بیکسولون دلتا وسیم یوروو سئوو و.... .