نمایش دادن همه 4 نتیجه

کارتریج لیزری اچ پی مدل HP 05A طرح

تماس بگیرید
کارتریج پرینتر لیزری مدل HP 05A طرح داری عمر مفید 2500 عدد کپی می باشد  و مناسب پرینترهای HP-2055DN-2035N-2055-2035 هستند.

کارتریج لیزری اچ پی مدل HP 13A طرح

تماس بگیرید
کارتریج لیزری اچ پی مدل HP 13A طرح داری عمر مفید 2500 عدد کپی می باشد  مناسب پرینترهای 1300 1300N - 1300XIهستند.

کارتریج لیزری اچ پی مدل HP 26A طرح

تماس بگیرید
کارتریج لیزری اچ پی مدل HP 26A طرح داری عمر مفید 3100 عدد کپی می باشد  مناسب پرینترهای M402-MFPM426 هستند.

کارتریج لیزری اچ پی مدل HP 85A طرح

تماس بگیرید
کارتریج لیزری اچ پی مدل HP 85A طرح داری عمر مفید 1600 عدد کپی می باشد  و مناسب پرینترهای HP-1102-1132-1212-1214-1217 هستند.