در حال نمایش 8 نتیجه

مین برد و فورمتر فیش پرینتر حرارتی بیکسلون مدل SRP-330II

۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
مین برد و فورمتر فیش پرینتر حرارتی بیکسلون مدل SRP-330II ساخت شرکت «BIXOLON» کره می باشد.  سرعت چاپ  250 میلی‌متر در ثانیه و درگاه‌های USB، و  سریال یا پارالل یا شبکه  و کاغذ مورداستفاده  80 میلی‌متری را در وضوح 180 dpi بر روی آن چاپ کند.

مین برد و فورمتر فیش پرینتر حرارتی بیکسلون مدل SRP-350III

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان
مین برد و فورمتر فیش پرینتر حرارتی بیکسلون مدل SRP-350III ساخت شرکت «BIXOLON» کره می باشد.  سرعت چاپ  300 میلی‌متر در ثانیه و درگاه‌های USB، و قابلیت اضافه شدن سریال یا پارالل یا شبکه  و کاغذ مورداستفاده  80 میلی‌متری را در وضوح 180 dpi بر روی آن چاپ کند.

مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-T400

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-T400 ساخت شرکت «BIXOLON» کره می باشد.  سرعت چاپ  200 میلی‌متر در ثانیه و درگاه‌های USB و پارالل و سریال می باشد .

مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-T403

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-T403 شبکه دار ساخت شرکت «BIXOLON» کره می باشد.  سرعت چاپ  200 میلی‌متر در ثانیه و درگاه‌های USB وپارالل و سریال می باشد .

مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX400

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX400 ساخت شرکت «BIXOLON» کره می باشد.  سرعت چاپ  200 میلی‌متر در ثانیه و درگاه‌های USB و پارالل و سریال می باشد .

مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX400 شبکه دار

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX400 شبکه دار ساخت شرکت «BIXOLON» کره می باشد.  سرعت چاپ  200 میلی‌متر در ثانیه و درگاه‌های USB و شبکه  و  USB فلت و سریال می باشد .

مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX403

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX403 شبکه دار ساخت شرکت «BIXOLON» کره می باشد.  سرعت چاپ  200 میلی‌متر در ثانیه و درگاه‌های USB وپارالل و سریال می باشد .

مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX403 شبکه دار

۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
مین برد و فورمتر لیبل پرینتر بیکسلون مدل SLP-TX403 شبکه دار ساخت شرکت «BIXOLON» کره می باشد.  سرعت چاپ  200 میلی‌متر در ثانیه و درگاه‌های USB و شبکه  و  USB فلت و سریال می باشد .