کاغذ حرارتی یا ترمال

پرینترهای فیش زن  برای چاپ نیاز به کاغذ حرارتی یا ژورنال دارند که ما در این مبحث به معرفی انواع کاغذهای ترما ل از نظر رنگ و رنگ چاپ و متراژ می پردازیم.جنس کاغذهای حرارتی  از نوعی کاغذی است که جوهر داخل آن کدینگ شده است و با حرارت هد نمایان میشود رولها میتوانند سفید با رنگ چاپ مشکی یا آبی و رنگی با  رنگ چاپ مشکی باشند ولی عرضشان ۸۰mm است