لیبل پرینتر (دستگاه چاپ لیبل رول)

کلمه ی لیبل به معنای اتیکت و یا برچسب است و از آن برای معرفی و همینطور قیمت و مشخصات کالا بر روی خود کالا استفاده می شود.

دستگاه لیبلزن دستگاهی است که این عمل را انجام می دهد.

دستگاه لیبلزن در واقع یک نوع پرینتر(لیبل پرینتر) است که از آن روی لیبل برای چاپ کردن حروف ، بارکد و اعداد ، با استفاده از هد حرارتی موجود در آن استفاده می شود.

لیبل پرینترهای حرارتی (Direct Transfer ) :

فقط قابلیت چاپ لیبلهای حرارتی را دارند ، چون مخزن ریبون ندارند.

لیبل پرینترهای دومکانیزه( Direct Thermal+ Thermal Transfer ):

قابلیت چاپ آنها هم لیبل با ریبون و هم به صورت لیبل حرارتی می باشد و دارای مخزن ریبون می باشند.

لیبل پرینترهای رومیزی (عرض هد ۶ سانتی متر):

مکانیزمشان فقط حرارتی می باشد و توانایی چاپ تا ۲۰۰۰ عدد لیبل را در روز دارد.

لیبل پرینترهای رومیزی (عرض هد ۱۱ سانتی متر):

مکانیزمشان حرارتی و با لیبل و ریبون می باشد و توانایی چاپ تا ۱۰۰۰۰ عدد لیبل را در روز دارد.

لیبل پرینترهای صنعتی (عرض هد ۱۱ سانتی متر):

مکانیزمشان حرارتی و با لیبل و ریبون می باشد و توانایی چاپ تا ۴۰۰۰۰ عدد لیبل را در روز دارد.

لیبل پرینترهای صنعتی (عرض هد ۱۶ سانتی متر):

مکانیزمشان حرارتی و با لیبل و ریبون می باشد و توانایی چاپ تا ۴۰۰۰۰ عدد لیبل را در روز دارد.

 

لیبل زن  با دقت هد ۲۰۳dpi ( نقطه در خط : dpi )

لیبل  زن  بادقت هد ۳۰۰dpi ( نقطه در خط : dpi )

لیبل زن  با دقت هد ۶۰۰dpi ( نقطه در خط : dpi )

لیبل پرینتر (دستگاه چاپ لیبل رول)