فیش پرینتر یا دستگاه فیش زن یا دستگاه چاپ رسید

دقت فرمایید ، فیش پرینتر های مدل SRP-350 و SRP-350PLUS و SRP-350II و SRP-350PLUSII به علت عدم تولید توسط کاخانه فقط دست دوم ارائه می گردد.

فیش پرینتر یا دستگاه فیش زن یا دستگاه چاپ رسید