آداپتور و پاور یا منبع تغذیه یکی از مهم ترین قطعات پرینتر ها می باشند که ، دارای خروجی های (ولتاژ و آمپراژ) متفاوت می باشند. دلیل اهمیت این قطعه اینست که درصورت استفاده از پاور فیک یا طرح ،آسیب جدی و غیرقابل جبران  به هد و کابل هد و مین برد دستگاه وارد میگردد. انتخاب درست ، انتخاب قطعه اصلی می باشد